Parteneri

ONG-ul ” Grupul pentru Dezvoltarea Diversitatii” (DDG), fondat in 2012, este o organizatie non-profit care are ca obiectiv sa deruleze proiecte stiintifice, aplicate si de infrastructura in domeniul drepturilor omului, educatiei, oportunitatilor egale, diversitatii, migratiei si integrarii. Principalul scop al organizatiei este sa imbunatateasca si sa coordoneze diversitatea spre o societate durabila, toleranta si responsabila social. Activitatile DDG includ urmatoarele arii:

  • Monitorizarea proceselor contemporane de migratie si integrare a imigrantilor pentru a acumula, a dezvolta si a disemina cunostinte teoretice si empirice despre procesele contemporane ale imigrarii din Lituania;
  • Dezvoltarea de oportunitati egale pentru imigranti si alte grupuri vulnerabile: monitorizarea conditiilor de trai si de lucru, a drepturilor omului si a incluziunii sociale, a mobilitatii sociale si a retelelor sociale;
  • Promovarea si consolidarea drepturilor si libertatilor fundamentale: drepturi egale pentru imigranti si alte grupuri vulnerabile in zona ocuparii fortei de munca, a locuintei, a sanatatii, a serviciilor sociale si a educatiei; analiza politicilor si recomandari;
  • Actiuni preventive contra xenofobiei, rasismului si intolerantei;
  • Lupta impotriva traficului de fiinte umane.

Prin aceste activitati, DDG doreste sa ajunga la urmatoarele rezultate

  • Informarea si educarea societatii cu privire la diferitele grupuri minoritare: diseminarea rezultatelor cercetarii, seminarii, conferinte, formari, actiuni sociale. Participarea activa in formarea atitudinilor publice;
  • Participarea activa la dezvoltarea si implementarea politicilor sociale care sa asisgure protectia grupurilor vulnerabile in societate (inclusiv prevenirea discriminarii, promovarea tolerantei, imbunatatirea egalitatii si drepturilor omului);
  • Urmarind realizarea unei societati armonioase, toleranta si total integrata, sa creeze si sa dezvolte mecanisme pentru cooperare intersectoriala: includerea institutiilor guvernamentale, academice, experti independenti si sectorului de afaceri in formarea politicilor sociale, dezbateri si discurs politic;
  • Cresterea constientizarii asupra traficului de fiinte umane in societatile contemporane.

Website: www.diversitygroup.lt