Cursuri online

Cursurile online includ prezentări interactive, produse media și evaluări interactive. Participanții vor învăța concepte noi, vor utiliza abilități anterioare sau nou achiziționate legate de învățarea autentică și de rezolvarea problemelor în elaborarea și monitorizarea strategiei educaționale, vor participa la activități relexive și de autoevaluare, vor urmări cazuri- exemplu și vor câștiga idei pe care să le folosească în propriile școli și practici educaționale pentru diversitate.

Cursurile online includ 5 module care se adresează conducerii școlii, directorilor, profesorilor, părinților, bibliotecarilor, personalului din școli și altor părți interesate. Au fost proiectate ca unități de 90 de minute.

Cursul online este alcătuit din următoarele module:

  1. Instrucțiuni tehnice referitoare la modul de utilizare a Bazinului de activități, a Ghidului IDPBC și a Catalogului IDPBC.
  2. Educația interculturală
  3. Imaginile ca instrument pentru predare și învățare
  4. Probleme ale diversității și incluziunii
  5. Poveștile ca instrument pentru predare și învățare

IDPBC Mobile App