Partneriai

Piteščio universitetas yra vidutinio dydžio valstybinis universitetas, įsikūręs pietinėje Rumunijos dalyje, 120 km nuo Bukarešto. Universiteto siekia būti dinamišku ir efektyviu aukštojo mokslo teikėju regione. Jame mokosi daugiau kaip 10 000 studentų iš Piteščio ir Muntenijos regionų, universitete dirba apie 800 dėstytojų ir administracijos darbuotojų. Piteščio universitete veikia 11 fakultetų, kuriuose vykdomos bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų programos. Universiteto tikslas – teikti aukštos kokybės švietimo, mokymo ir mokslinių tyrimų paslaugas, siekiant rengti įvairių sričių specialistus ir suburti nacionalinių bei tarptautinių agentūrų akredituotą intelektualų bendruomenę.

Pagrindinės UPIT veiklos:

  • organizuojami kursai, seminarai, laboratoriniai darbai studentams ir įvairių sričių specialistams;
  • siekiant sustiprinti Rumunijos visuomenę atliekami inovatyvūs ir kūrybiniai moksliniai tyrimai;
  • kompetentinguose centruose ir mokslinių tyrimų grupėse sprendžiami regioniniai, nacionaliniai ir tarptautiniai iššūkiai;
  • vykdomi studentų, darbuotojų ir mokslininkų mainai su užsienio universitetais ir institutais;
  • organizuojami nacionalinio ir tarptautinio masto seminarai, diskusijos, konferencijos;
  • leidžiamos knygos, mokslo žurnalai ir apžvalgos.

Sritys, kuriose universitetas veikia ir teikia paslaugas: švietimas ir mokymas; moksliniai ir taikomieji tyrimai; orientavimas ir konsultavimas; profesinis orientavimas; tarptautinis bendradarbiavimas įvairiose srityse; leidybos veikla.

Akademinį personalą sudaro akredituoti ekspertai ir specialistai. Piteščio universitete veikia šie specializuoti skyriai: Tvaraus vystymosi projektų centras (CPPDD), Tarptautinio bendradarbiavimo centras, Bendruomenės programų tarnyba, Tyrimų institutas, „Muntenia“ institutas, Sistemų ir programinės įrangos plėtros centras, Pedagogų rengimo departamentas, Aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo centras, Piteščio universiteto leidykla, biblioteka. Per pastaruosius 10 metų UPIT įgyvendino daugiau nei 80 ES finansuojamų projektų, daugiau nei 20 projektų koordinavo. UPIT yra Europos universitetų asociacijos (EUA), Dunojaus rektorių konferencijos (DRC), Frankofoniškų universitetų agentūros (AUF), Europos profesinio ir techninio mokymo forumo (ECVET), tiesiogiai Bolonijos proceso, ECTS ir ECVET nuostatas įgyvendinančio Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklo (EDEN), narys.

UPIT įgyvendina švietimo / mokymo projektus, skirtus ne tik studentams ir jaunimui, bet ir kitoms tikslinėms grupėms – socialiai remtinoms arba pažeidžiamoms grupėms (žmonėms, turintiems mokymosi sutrikimų, kuriems gresia socialinė atskirtis, bedarbiams, žemos kvalifikacijos darbuotojams ir pan.). Plėsdamas savo veiklą ir įgyvendindamas projektus, UPIT bendradarbiauja su vietos, regioniniais ir nacionaliniais partneriais (NVO, asociacijomis, fondais, muziejais ir bibliotekomis, Ardžešo apskrities įdarbinimo agentūra, Branduolinių tyrimų institutu – Colibaşi, „Dacia-Renault“ bendrove, Piteščio miesto taryba, Ardžešo Taryba, Colibaşi pataisos namais, policija, Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos valdyba ir kt).

Internetinis tinklapis: www.upit.ro