Partneriai

Piteščio universitetas yra vidutinio dydžio valstybinis universitetas, įsikūręs pietinėje Rumunijos dalyje, 120 km nuo Bukarešto. Universiteto siekia būti dinamišku ir efektyviu aukštojo mokslo teikėju regione. Jame mokosi daugiau kaip 10 000 studentų iš Piteščio ir Muntenijos regionų, universitete dirba apie 800 dėstytojų ir administracijos darbuotojų. Piteščio universitete veikia 11 fakultetų, kuriuose vykdomos bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų programos. Universiteto tikslas – teikti aukštos kokybės švietimo, mokymo ir mokslinių tyrimų paslaugas, siekiant rengti įvairių sričių specialistus ir suburti nacionalinių bei tarptautinių agentūrų akredituotą ...

„CARDET“ yra vienas iš pirmaujančių mokslinių tyrimų ir mokymo centrų rytiniame Viduržemio jūros regione, turintis tarptautinę projektų rengimo, įgyvendinimo bei valdymo ir mokymų patirtį. „CARDET“ įgyvendino daug suaugusiųjų ir profesinio mokymo, socialinio darbo, inovacijų ir verslumo projektų. Komandos ir valdybos nariai atstovauja Europos ir tarptautinėms aukštojo mokslo institucijoms, mokymo centrams ir tarptautinėms organizacijoms bei yra suaugusiųjų mokymo ir financinio raštingumo ekspertai. „CARDET“ orientuojasi į socialinio teisingumo ir socialinės pažangos skatinimą. Ji subūrė tarptautinę grupę ekspertų, turinčių ilgametę pasaulinę patirtį suaugusiųjų mokymo, gebėjimų ugdymo, mokymo programų, socialinio verslumo, profesinio mokymo, kūrybinio mąstymo, inovacijų, švietimo tyrimų, vertinimo ir žmogiškųjų išteklių plėtros srityse. „CARDET“ komandos ...

„INNOVADE LI“ LTD yra įsikūrusi Kipre ir subūrusi komandą profesionalų, turinčių ilgametę patirtį verslumo, inovacijų, startuolių plėtros, ekologinio verslumo plėtros ir kultūrinio įsitraukimo, suaugusiųjų ir profesinio mokymo, finansų valdymo, teisminio konsultavimo, strateginio vizijų kūrimo, verslo vertinimo ir plėtros bei veiklos tobulinimo, technologijų įtakos teigiamiems pokyčiams, akademinio vystymosi ir mokymo srityse. Pagrindinis organizacijos tikslas yra nuolat prisitaikyti prie naujų idėjų, technologijų ir veiklos metodikų...

Kastelo Branko politechnikos institutas (IPCB) yra valstybinė aukštojo mokslo įstaiga Portugalijoje. Edukologijos aukštoji mokykla (Escola Superior de Education – ESE) yra vienas iš IPCB fakultetų ir kai kurie jo darbuotojai tiesiogiai susiję su IDPBC projekto veiklomis (yra baigę mokytojų rengimo, sporto ir socialinio ugdymo ir socialinio švietimo programas, taip pat per Tarpdisciplininį kalbos, kultūros ir švietimo centrą (CILCE). ESE ir CILCE specializuojasi vykdyti taikomuosius tyrimus mokytojų švietimo, tarpkultūrinio švietimo, užsienio kalbų, skaitymo skatinimo ir vaikų bei jaunimo literatūros srityse. ESE turi platų bendrdarbiavimo tinklą Beira ...

Doukas mokykla yra K-12 (priešmokyklino, pradinio ir vidurinio ugdymo) švietimo įstaiga, turinti vieną geriausių švietimo ir sporto infrastruktūrų Graikijoje, suteikianti 1600 savo mokinių vieną iš geriausių švietimo ir sporto programų šalyje. Nuo 1997 m. Doukas mokykla organizuoja žiniatinklinį Graikijos mokinių konkursą „LYSIAS“, kuris pritraukia vidutiniškai 30 000 dalyvių per metus.

Doukas mokykla buvoo įvertinta apdovanojimais už inovatyvią praktiką mokymo procese. ...

2012 metais įsteigta NVO „Diversity Development Group“ (DDG) yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas – vykdyti mokslinius, taikomuosius ir infrastruktūrinius projektus bei tyrimus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse. Strateginis organizacijos uždavinys – vystyti įvairovę siekiant sukurti tvarią, tolerantišką ir socialiai atsakingą visuomenę. DDG veikla apima šias sritis:

  • tarptautinės migracijos ir migrantų integracijos procesų stebėsena siekiant sisteminti, analizuoti ir skleisti teorines ir empirines žinias apie šiuolaikinės migracijos procesus ...