OERs

Visa projekto metu sukurta medžiaga ir produktai yra prienami čia, su tikslu, jog tikslinė grupė ir suinteresuotos šalys juos integruotų į edukacines veiklas.IDPBC Mobile App