Internetiniai kursai

Internetiniai kursai apima prezentacijas, garso ir vaizdo objektus bei interaktyvų įsivertinimą. Šiais kursais siekiama mokytojams bei praktikams pristatyti naujų žinių, įžvalgų ir kompetencijų, reikalingų sėkmingai valdyti ir palaikyti įvairovę klasėje bei aplinkoje, paskatinti taikyti naujus metodus, pagilinti tarpkultūrines kompetencijas, pristatyti naujus konceptus ir padrąsinti savo klasėje bei aplinkoje taikyti įvairovės bei daugiakultūrio ugdymo praktikas ir veiklas.

Internetinius kursus sudaro 5 moduliai skirti mokytojams, mokyklos personalui, tėvams, bibliotekininkams ir kitoms suinteresuotoms šalims. Modulio trukmė 90 minučių.

Internetinį kursą sudaro sudaro šie moduliai:

  1. Instruktažas, kaip efektyviai integruoti IDPBC Vadovą ir IDPBC Katalogą praktikoje
  2. Tarpkultūrinis ugdymas
  3. Paveikslėliai, kaip mokymo ir mokymosi instrumentas
  4. Tapatybė, įvairovė ir įtrauktis
  5. Istorijos kaip mokymo ir mokymosi instrumentas

IDPBC Mobile App