Apžvalga

Besimokančiųjų iš nepalankios aplinkos mokymosi rezultatų skirtumų mažinimas ir pagalba mokytojams (dirbantiems ir dar studijuojantiems), mokantiems vaikus iš įvairių socialinių grupių, yra esminiai ir Erasmus+ programos, ir IDPBC konsorciumo prioritetai. Suteikiant praktikams būtinas priemones, stiprinant kompetencijas bei požiūrį dirbti ir valdyti įvairovę siekiama skatinti teigiamą iš skirtingos aplinkos kilusių besimokančiųjų sąveiką. Skirtingumas tampa privalumu besimokant, bet ne neigiamos konkurencijos ir išankstinių nuostatų priežastimi – galiausiai pagerėja besimokančiųjų, turinčių mažiau galimybių, padėtis.

IDPBC projekto tikslas yra daryti teigiamą įtaką ikimokyklinukams ir pradinukams, kurie jaučiasi kitokie ar skiriasi nuo daugumos (migrantų vaikai, romai, vaikai iš kultūrinių, politinių ar religinių mažumų grupių, padidintos rizikos šeimose bei vaikų namuose gyvenantys vaikai, įvaikinti vaikai, taip pat vaikai, augantys tos paties lyties asmenų šeimoje). Kadangi mokymasis pritapti ir gyvenimas nuolat besikeičiančioje aplinkoje bei savo vietos ir tapatybės ieškojimas joje yra vienas iš esminių aspektų dabartinėje visuomenėje augantiems vaikams, visi pradinukai Europoje ir pasaulyje galės naudotis IDPBC sudarytų iliustruotų knygų katalogu, veiklomis ir švietėjišku požiūriu.

Įrodyta, jog iliustruotos knygos yra itin vertinga edukacinė priemonė, suteikianti įvairiapusią mokymosi naudą skirtingoms besimokančiųjų grupėms. Pedagogai ne kartą įrodė, kad vizualių istorijų skaitymas gali skatinti vaikus suvokti savo tapatybę bei teigiamai priimti skirtingumą. Judith Graham (1990: 27) teigia, jog vaikai iliustracijas suvokia beveik taip pat kaip ir elgesį realiame gyvenime, taip jie supranta, kaip gyvena ir bendrauja skirtingų kultūrų atstovai. Marcia Baghban (2007: 71) tvirtina, jog iliustruotos knygos gali padėti migrantų vaikams įveikti iššūkius, su kuriais jie susiduria: skirtingumą, mažus ir didelius pokyčius. Jie išmoksta atsiliepti, kai juos kviečia vardu, išmoksta naujos kalbos, bet kartu geba išlaikyti ryšius su toli esančiais giminaičiais, ankstesnių kartų tradicijomis ir neatitolti nuo tėvynės.

IDPBC projekto komanda nustatė, jog kruopščiai atrinktų ir kokybiškų iliustruotų knygų, pritaikytų konkretiems edukaciniams tikslams, katalogo pristatymas mokytojams gali būti labai naudingas ir mokytojams, ir mokiniams. Patikrinti, atitinkamais metodais pagrįsti požiūriai ir mokymo planai kartu su iliustruotomis knygomis dar naudingesni, nes jie padeda mokytojamsplanuoti ir integruoti veiklas, o besimokantiesiems tampa prieinama ekspertų parengta medžiaga ir veiklos. Svarbiausia, kad projekto tvarumą užtikrina pedagogų mokymas identifikuoti, kurti ir naudoti atitinkamą medžiagą.