Tikslai

Pagrindiniai IDPBC tikslai:

  • sudaryti tarptautinį iliustruotų knygų katalogą įvairiomis kalbomis, kuris bus naudojamas klasėse nagrinėjant ir diskutuojant tapatybės, įtraukties ir įvairovės temomis;
  • sukurti, patikrinti ir platinti iliustruotomis knygomis pagrįstus metodus ir veiklas, kurios palaiko įtrauktį ir įvairovę bei padeda pagerinti besimokančiųjų, esančių nepalankioje aplinkoje, mokymosi rezultatus;
  • parengti ir platinti gaires, padedančias specialistams į mokymo programas integruoti pagal IDPBC projektą sudarytą iliustruotų knygų katalogą bei skatinančias mokytojus atrasti kitas iliustruotas knygas ir plėtoti veiklas bei į tokią veiklą įtraukti skirtingus mokinius, tėvus ir bendruomenę;
  • užtikrinti pedagogų (dirbančių ir dar studijuojančių) mokymus ir profesinio tobulėjimo galimybes, suteikiant jiems žinių, kompetencijų ir įžvalgų, reikalingų norint sėkmingai valdyti bei palaikyti įvairovę pasitelkiant vizualius pasakojimus;
  • sukurti Atvirųjų švietimo išteklių (angl. Open Educational Resources, OER) platformą, kuri studijuojantiems ir jau dirbantiems pedagogams suteiktų galimybę praktikoje integruoti iliustruotas knygas į mokymo programas, tinklą, taip remiant labiau įtraukiantį ir pritaikomą mokymą bei mokymąsi.