Εταίροι

Ο οργανισμός CARDET είναι ένα από τα ηγετικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου με παγκόσμια ειδίκευση στον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων, στη διαχείριση έργων, στην εκπαίδευση και στη διαδικτυακή μάθηση. To CARDET έχει ολοκληρώσει αρκετά έργα σχετικά με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών για ενήλικες και επαγγελματίες στους τομείς της κοινωνικής εργασίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Μέλη από την ομάδα και το συμβούλιό του αντιπροσωπεύουν ευρωπαϊκά και διεθνή τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά κέντρα και διεθνείς οργανισμούς και διαθέτουν σε βάθος γνώση του τομέα της εκπαίδευσης των ενηλίκων και γνώση χρηματοοικονομικών, ενώ το CARDET εστιάζει στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής προόδου. Το CARDET συγκεντρώνει μία διεθνή ομάδα ειδικών με παγκόσμια εμπειρία δεκαετιών στην εκπαίδευση ενηλίκων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και προγραμμάτων σπουδών, στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, στην επαγγελματική εκπαίδευση, στον σχεδιασμό σκέψης, καινοτομίας και εκπαιδευτικής έρευνας, στην αξιολόγηση και στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Τα μέλη του CARDET έχουν συμμετάσχει επιτυχώς σε πάνω από 100 έργα σε περισσότερες από 30 χώρες, πολλά από τα οποία έχουν υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, τη Microsoft, την Κοινοπολιτεία Μάθησης, διεθνείς οργανισμούς και κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο. Μία από τις κύριες δυνατότητές μας είναι η ικανότητα να σχεδιάζουμε προσεκτικά, να υλοποιούμε και να αξιολογούμε έργα σε διάφορα περιβάλλοντα.

Ιστότοπος: www.cardet.org