Συλλογή από διεθνή εικονογραφημένα βιβλία

Ο Βιβλιογραφικός Κατάλογος του έργου ΙDPBC είναι μια συλλογή από διεθνή εικονογραφημένα βιβλία σε διάφορες γλώσσες με σύντομες βιβλιογραφικές πληροφορίες και σχόλια σχετικά με την ταυτότητα, τη διαφορετικότητα, και την ένταξη. Ο κατάλογος IDPBC αποτελείται από ένα εισαγωγικό μέρος το οποίο εξηγεί το γενικό πλαίσιο, καθώς και από μια λίστα που περιλαμβάνει 24 εικονογραφημένα βιβλία τα οποία προέρχονται από όλο τον κόσμο και έχουν ως σκοπό να προωθήσουν τις διαδικασίες σχηματισμού ταυτότητας, την εύρεση της θέσης ενός ατόμου στον κόσμο, την διαπραγμάτευση για θέματα διαφορετικότητας και την εμπλοκή με την ποικιλομορφία. Αυτός ο κατάλογος επεξηγεί πώς τα εικονογραφημένα βιβλία μπορεί να σχετίζονται με τα θέματα της ταυτότητας και της διαφορετικότητας και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και το πώς τα εικονογραφημένα βιβλία μπορούν να αξιοποιηθούν με τα παιδιά με σκοπό την προώθηση της διαφορετικότητας και της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, όχι μόνο στις σχολικές αίθουσες αλλά επιπλέον και στο σπίτι με τους γονείς τους.

IDPBC Mobile App