Objectives

Οι στόχοι του IDPBC είναι οι ακόλουθοι:

  1. Δημιουργία μίας συλλογής από διεθνή εικονογραφημένα βιβλία σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες, τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία για τη διερεύνηση και διαπραγμάτευση της ταυτότητας, της κοινωνικής ένταξης και της διαφορετικότητας·
  2. Ανάπτυξη και διάχυση μίας σειράς προσεγγίσεων για τη χρήση εικονογραφημένων βιβλίων και δραστηριοτήτων που να υποστηρίζουν την ένταξη και τη διαφορετικότητα και, εν τέλει, τη μείωση των ανισοτήτων στα μαθησιακά αποτελέσματα που επηρεάζουν τους μαθητές από μειονεκτούντα περιβάλλοντα·
  3. Δημοσίευση και διάχυση ενός εγχειριδίου που θα υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στην ενσωμάτωση των εικονογραφημένων βιβλίων στο πρόγραμμα σπουδών, με τον σχηματισμό των δικών τους συλλογών εικονογραφημένων βιβλίων και δραστηριοτήτων καθώς και με τη συμμετοχή μαθητών που χαρακτηρίζονται από διαφορετικότητα, των γονέων τους και της κοινότητας
  4. Παροχή κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εν ενεργεία και μη εκπαιδευτικούς, εξοπλίζοντάς τους με τις απαραίτητες γνώσεις, στάσεις και ικανότητες για να διαχειριστούν και να υποστηρίξουν τη διαφορετικότητα μέσα από οπτικοποιημένες ιστορίες· και
  5. Ανάπτυξη μίας πλατφόρμας Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων που θα υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν δίκτυα επαγγελματιών που ενσωματώνουν τα εικονογραφημένα βιβλία στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ώστε να κάνουν τη διδασκαλία τους ικανή να ανταποκριθεί σε περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από διαφορετικότητα.