Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού έργου «Συλλογή Εικονογραφημένων Βιβλίων για την Ταυτότητα και τη Διαφορετικότητα» (Identity and Diversity Picture Book Collections – IDPBC)!

Σ’ αυτό το ψηφιακό περιβάλλον, μπορείτε να βρείτε ισχυρές οπτικοποιημένες ιστορίες για νέους πρωταγωνιστές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την ποικιλομορφία και εξερευνούν ζητήματα ταυτότητας, διαφορετικότητας και κοινωνικής ένταξης σε βάθος και με παραγωγικό τρόπο.

Το έργο IDPBC επιδιώκει να ενδυναμώσει τα παιδιά από μειονεκτούντα περιβάλλοντα και να βοηθήσει τη συνύπαρξή τους με όλα τα παιδιά μέσα στα σχολεία, καθώς και να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς για να διδάξουν σε αυτά τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα. Το έργο επιδιώκει να πετύχει όλα τα παραπάνω τοποθετώντας στα χέρια των παιδιών, των εκπαιδευτικών, των φοιτητών και των γονιών, εικονογραφημένες ιστορίες για χαρακτήρες που βιώνουν τη διαφορετικότητα και διερευνούν ζητήματα ταυτότητας, διαφοράς και κοινωνικής ένταξης. Παιδιά, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και γονείς θα εκπαιδευτούν μέσα από δραστηριότητες που εκτιμούν τη διαφορετικότητα, καταπολεμούν τον ρατσισμό και τη ξενοφοβία, και ενισχύουν την αυτο-εικόνα και τον αυτο-σεβασμό των παιδιών.