Εταίροι

Το Πολυτεχνείο του Castelo Branco (IPCB) είναι ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πορτογαλία. Η Ανώτερη Σχολή Επιστημών Αγωγής (Escola Superior de Educação - ESE) είναι μια από τις σχολές IPCB και μέρος του προσωπικού της συμμετέχει άμεσα στο πρόγραμμα IDPBC, μέσω των προγραμμάτων αποφοίτησης και μέσω του προγράμματος IPCB της Διεπιστημονικής Γλώσσας και του Κέντρου Πολιτισμού και Παιδείας (CILCE) στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τον αθλητισμό και την κοινωνική εκπαίδευση. Τα κέντρα ESE και CILCE έχουν εμπειρία στην εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στις ξένες γλώσσες, στην προώθηση της ανάγνωσης και στην παιδική λογοτεχνία. Το κέντρο ESE διαθέτει ένα εκτεταμένο εκπαιδευτικό δίκτυο στην περιοχή Beira Baixa με ισπανικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και στην προώθησης της ανάγνωσης, καθώς και με ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εκπαίδευσης μέσα από πολλά χρηματοδοτούμενα έργα από την Ε.Ε. που αφορούν στους παραπάνω τομείς.

Ιστότοπος : www.ipcb.pt