Εταίροι

Η INNOVADE LI LTD είναι μία μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα την Κύπρο, στελεχωμένη από μία ομάδα ατόμων με αρκετά χρόνια εμπειρίας σε θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα, καινοτομία, δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ανάπτυξη επιχειρηματικού οικοσυστήματος και κουλτούρας, εκπαίδευση ενηλίκων και επαγγελματιών, χρηματοοικονομική διαχείριση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, στρατηγικό οραματισμό, αξιολόγηση επιχειρήσεων, ανάπτυξη επιχειρήσεων και βελτίωση της απόδοσής τους, χρήση της τεχνολογίας για θετική αλλαγή, ακαδημαϊκή ανάπτυξη και εκπαίδευση. Ο κύριος στόχος της είναι να προσαρμόζεται συνεχώς σε νέες ιδέες, τεχνολογίες και επιχειρησιακές μεθοδολογίες, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών της και με το τρέχον επιχειρησιακό και επιχειρηματικό οικοσύστημα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική πρόοδο της νεολαίας.

Ιστότοπος: www.innovade.eu