Νέα

Quick Lesson Ideas with IDPBC Picture Books: Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους / The country with the strange people

A picture book Η χώρα με τους παράξενους ανθρώπους / The country with the strange people offers to parents and practitioners the opportunity to discuss with their children issues of racism, difference and diversity.

Quick Lesson Ideas with IDPBC Picture Books: O Livro do Pedro (Maria dos 7 aos 8) / Peter's book (Maria from 7 to 8)

A picture book O Livro do Pedro (Maria dos 7 aos 8) / Peter's book (Maria from 7 to 8) presents types of families and children that are different from one another (some wear glasses; they do not wear the same clothes, etc.).